Scouting Report: Zhejiang Bulls (12-11)

Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Quincy Douby. Continue reading “Scouting Report: Zhejiang Bulls (12-11)”